Představení společnosti PANDA, stavební a obchodní společnost s.r.o.


     Společnost PANDA, stavební a obchodní společnost s.r.o. se sídlem Hoděšovická 592, Praha 9 Vinoř, IČO: 28469739 navazuje na úspěšnou a dlouhodobou existenci spolupráce specialistů v oblasti stavební činnosti, která se datuje již do 70. let. Ihned při svém vzniku se společnost PANDA, stavební a obchodní společnost s.r.o. začala specializovat na rozsáhlejší zakázky, které vyžadovaly kompletní sortiment stavebních a podpůrných činností.

     Kromě běžných stavebních a přidružených činností se naše společnost mimo jiné také zabývá zemními pracemi, bagrováním, výstavbou malých i velkých rodinných domů a bytových domů či jejich rekonstrukcí a v neposlední řadě také regenerací panelových domů, opravou a sanací fasád, zateplením domů a výrobou ocelových konstrukcí včetně jejich instalace a výstavbou inženýrských sítí.

     V posledních letech naše společnost také úspěšně realizovala revitalizaci a regeneraci panelových domů. Zejména dokončená regenerace a nadstavba panelových bytových domů s řadou nových a netradičních řešení jsou největšími stavbami tohoto druhu za poslední léta. Regenerace panelových domů jsou realizovány včetně příslušné projektové dokumentace a zabezpečení veškerých úkonů, požadovaných jednotlivými investory stavebních prací.

     Mimo tuto výstavbu realizovala a realizuje společnost mnoho staveb pozemního stavitelství jako např. areály, specializované budovy pro nejrůznější investory a kompletně zabezpečuje výstavby inženýrských sítí.

     Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že naše společnost PANDA, stavební a obchodní společnost s.r.o. v průběhu své existence prokázala profesionální a podnikatelskou úroveň a schopnost nabídnout veškerým svým zákazníkům v nejrůznějších oblastech stavebnictví a investorské činnosti komplexní služby včetně záruk za veškeré své závazky. Důkazem toho je množství staveb, které po realizaci jak dodavatelským, tak developerským způsobem slouží svým uživatelům a prokazují úspěšnou cestu společnosti nelehkým obdobím posledních let vzhledem ke složité situaci na trhu.

 

Ve zkratce

Kromě běžných stavebních a přidružených činností se naše společnost mimo jiné také zabývá zemními pracemi, bagrováním, výstavbou malých i velkých rodinných domů a bytových domů či jejich rekonstrukcí a v neposlední řadě také regenerací panelových domů, opravou a sanací fasád, zateplením domů a výrobou ocelových konstrukcí včetně jejich instalace a výstavbou inženýrských sítí.